Świetlica szkolna

Świetlica online:

https://5fb421fb77729.site123.me

 

Opiekunami w świetlicy szkolnej są:

Babkiewicz Tomasz, Teresa Filipczak, Barbara Semeryło 

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 8:00 i 13:00 - 16:00 (6-latki)

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:50 - 15:50 (kl. I-III)

Zapraszamy wszystkie dzieci, które dojeżdżają Gimbusem, jak również wszystkich oczekujących na rodziców. Proponujemy ciekawe zajęcia, gry i zabawy oraz pomoc dydaktyczną.

***

Plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola

im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach

 

Wrzesień

Integracja grupy – zapoznanie się dzieci, poznanie swoich imion. Organizacja pracy w świetlicy – zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, wdrażanie do jego przestrzegania. Poznajemy siebie. Wspominamy wakacje.

- Powitanie nowych kolegów i koleżanek. Gry i zabawy integrujące grupę
- Nasza świetlica - porządki, urządzanie, tworzymy regulamin
- Jak spędziliśmy wakacje? – pogadanka, praca plastyczna
- Ramka na zdjęcie z wakacji – wykonanie ramki z masy solnej i muszelek.

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na jezdni i na chodniku. Przepisy BHP i sygnalizacja przeciwpożarowa. Kształtowanie nawyków higieny osobistej. Dbamy o nasze bezpieczeństwo i zdrowie.

- Bezpieczna droga do szkoły, wsiadanie i wysiadanie z gimbusa/autokaru. Przepisy ruchu drogowego – przypomnienie zasad ruchu drogowego, wykonanie znaków drogowych, rozwiązywanie krzyżówek i zagadek
- Przeciwdziałamy agresji w szkole i na podwórku – pogadanka, drama
- Higiena – pogadanka, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów o tematyce zdrowotnej, układanie haseł z rozsypanki wyrazowej i zdaniowej dotyczących higieny i zdrowia

- Pogadanka nt. owoce i warzywa jako źródło witamin.


Wzmocnienie więzi z rodziną. Uświadomienie znaczenia i ważności posiadania rodziny oraz przyjaciół. Moja rodzina.

- Ja i moja najbliższa rodzina (członkowie, nasze mieszkanie, mój pokój, zajęcia domowe i czas wolny) – pogadanka, praca plastyczna – „Moja rodzina”
- Podział obowiązków w rodzinie, jej tradycje i pamiątki
- Ja i grupa rówieśnicza (koledzy, przyjaciele, wspólne zabawy).

Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku, określenie charakterystycznych cech jesieni. Dostrzeganie uroku i walorów jesiennego lasu. Złota Polska Jesień (23.09. – I Dzień Jesieni).

- Jesienne zmiany w pogodzie i krajobrazie. Spacer po najbliższej okolicy – rozpoznawanie drzew liściastych i iglastych

- Jesień w ogrodzie, na polu i w lesie (wyklejanie grzybów bibułą)
- Dary jesieni – pogadanka, wyklejanie drzewa liśćmi i krepą

- Segregowanie darów jesieni – klasyfikacja według wielkości, smaku, ilości pestek – tworzenie zbiorów

- Wykonanie zwierząt i ludzików z kasztanów i żołędzi, Pani Jesień – kolaż z różnych materiałów

- Nauka piosenki pt.: „Ogórek”. Pląsy przy muzyce dziecięcej

- Przygotowanie jesiennej dekoracji.

Październik
Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. Nasi Ulubieńcy (02.10.– Dzień Zwierząt).

- Nasi czworonożni przyjaciele - pogadanka
- Jak opiekujemy się zwierzętami w różnych porach roku?
- Jak możemy pomóc bezpańskim zwierzętom?
- Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek związanych ze zwierzętami

- Słuchanie piosenek o tematyce zwierzęcej np. „Kundel Bury”.


Zapoznanie dzieci ze znaczeniem Dnia Edukacji Narodowej. Podkreślenie roli nauczyciela

w poznawaniu świata. Nasz wychowawca (14.10. – Dzień Edukacji).

- Tworzenie wizerunku idealnego nauczyciela, wychowawcy (jak powinien wyglądać, jakie mieć cechy charakteru, jak prowadzić zajęcia itp.)
- Portret mojego ulubionego nauczyciela
- „Laurka dla Pani” – zrobienie laurki i ułożenie życzeń
- Kwiaty dla naszych wychowawców (wykonanie kwiatów metodą orgiami).

Rozbudzanie zainteresowań działalnością hobbystyczną. Przedstawienie własnych zainteresowań. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się. Moje umiejętności i zainteresowania.

- Rozmawiamy o różnych zainteresowaniach
- „Moje skarby” – pokaz, prezentacja, omówienie własnych zbiorów.
- „Moje hobby” – praca plastyczna
- Krzyżówki, zagadki, rebusy tematyczne.

Wdrażanie do systematycznego oszczędzania (29.10. Dzień bez Kupowania, 31.10. Dzień Rozrzutności).

- Co, dlaczego i jak oszczędzamy? - pogadanka
- Robimy skarbonki – wykonanie skarbonki metodą origami
- Gdybym był bogaty.... – pogadanka, praca plastyczna
- Krzyżówki, wykreślanki, zagadki tematyczne.

Wdrażanie do czczenia pamięci zmarłych, odpowiednie zachowanie na cmentarzu.
Święto Zmarłych (01.11 Wszystkich Świętych, 02.11.Dzień Zaduszny).

- Wyjaśnienie symboliki Święta Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego

- Przydrożne krzyże
- Rebusy, zagadki tematyczne
- Wykonanie okolicznościowej gazetki.

Listopad
Zapoznanie z pojęciem Ojczyzna, kraj, z symbolami narodowymi. Kształcenie postaw patriotycznych. Uświadamianie przynależności narodowej. Polska – Nasza Ojczyzna (11.11. – Święto Niepodległości).

- Jestem Polakiem – pogadanka, projektowanie plakatu „Polska moja Ojczyzna”

- Zapoznanie z mapą Polski. Zapoznanie dzieci z nazwą stolicy, oraz najdłuższej rzeki – Wisły.

Głośne czytanie przez dzieci wierszy tematycznych, oglądanie ilustracji o tym święcie

- Zabawa z mapą Polski- wędrówki po Polsce. Zgadywanka, co to za miasto?

(prezentowanie widokówek z różnych stron naszego kraju)

- Hymn narodowy
- Polska i jej symbole narodowe ( Warszawska syrenka – wyklejanka)
- Wyjaśnienie symboliki święta (wypełnianie konturów orła plasteliną)
- Wykonanie okolicznościowej gazetki.

Kształtowanie szacunku dla odmienności innych osób. Jesteśmy tolerancyjni (16.11 – Dzień Tolerancji).

- Czym jest tolerancja? – pogadanka,
- Dlaczego różnimy się między sobą.

Kształtowanie zasad kultury osobistej oraz postaw życzliwości w odniesieniu do innych ludzi. Jesteśmy dobrze wychowani (21.11-Dzień Życzliwości).

- Magiczne słowa – pogadanka, wypisywanie magicznych słów i układanie z nimi zdań
- „Nie czyń nikomu, co Tobie nie miłe”- dyskusja
- Rozwiązywanie rebusów i zagadek – w nawiązaniu do magicznych słów.


Zapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów andrzejkowych. Umacnianie więzi wewnątrz grupy. Andrzejkowe wróżby.

- Tradycje i obrzędy andrzejkowe - pogadanka
- Lanie wosku, wróżby andrzejkowe
- Quizy i zabawy andrzejkowe.

Grudzień
Uwrażliwianie na różnorodność tradycji związanych z osobą Świętego Mikołaja.
(04.12.Barbórka, 05.12. Dzień Wolontariusza, 06.12.Mikołajki).

- Skarby spod ziemi – rozmowa

- Malowanie węglem – W kopalni

- Wolontariat – co to takiego?
- Prawdziwa historia Świętego Mikołaja – wykonanie postaci dowolną techniką.

Rozbudzanie radosnego nastroju w związku ze zbliżającymi się świętami. Zachęcanie dzieci do wykonywania świątecznych dekoracji i ozdób. Zielony gość w świetlicy.

- Robimy ozdoby na choinkę
- „Święta Bożego Narodzenia” – praca plastyczna
- Przygotowanie świątecznej gazetki
- Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek o tematyce świątecznej.

Utrwalanie wiadomości o tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem. Choinkowe radości i tradycje świąteczne (22.12. I Dzień Zimy).

- „Wieczór Wigilijny” – pogadanka o zwyczajach i tradycjach świątecznych

- Słuchanie kolęd i nauka wybranej kolędy przez dzieci
- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć na śniegu i lodzie, w czasie ferii świątecznych.

Styczeń
Rozwijanie wyobraźni twórczej. Witamy Nowy Rok. Hałas szkodzi zdrowiu.

- Nowy Rok. Sylwester – jak spędziłem? – swobodne wypowiedzi, praca plastyczna
- Czytamy przysłowia i porzekadła o Nowym Roku

- Dzień relaksu i spokoju – rozmowa kierowana, swobodne wypowiedzi dzieci. Recepta na ciszę – wypisywanie przyczyn hałasu w świetlicy. Tworzenie recepty na ciszę podczas pobytu w świetlicy – praca w grupach
- Bałwanek ze sznurka, włóczki, Rysowanie i wycinanie ażurowych śnieżynek
- Rozwiązywanie krzyżówek i zagadek związanych z Nowym Rokiem i 12 miesiącami.

Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku. Określenie charakterystycznych cech zimy. W zimowej szacie.

- Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, rozwiązywanie krzyżówek o tematyce zimowej
- Zimowy Pejzaż – malowanie białą akwarelą na ciemnym tle
- Zabawy na śniegu – konkurs na najpiękniejszego bałwana
- Wykonanie gazetkę o tematyce zimowej.

Kształcenie postaw miłości, przywiązania oraz szacunku do dziadków. Moja Babcia i Dziadek (21-22.01.Dzień Babci i Dziadka).

- Portret Babci i Dziadka
- Laurka dla Babci i Dziadka
- Nauka piosenki „U babci jest słodko”.

Zapoznanie z zachowaniem zwierząt przed i w trakcie zimy. Uwrażliwienie na los zwierząt. Dokarmianie zwierząt w czasie zimy. Zwierzęta i ptaki zimą.

- Dokarmianie zwierząt zimą
- Zwierzęta z orgiami
- Jak pomagamy zwierzętom zimą – praca plastyczna
- Zagadki, krzyżówki, rebusy tematyczne

- Dobre rady i przestrogi na ferie. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa i umiejętnym korzystaniu z uroków zimy – pogadanka.

Luty
Zapoznanie dzieci z hasłem „Ruch to zdrowie.” Zwrócenie uwagi na uprawianie sportu. Ruch to zdrowie - zimowy wypoczynek.

- „Moja ulubiona zimowa dyscyplina sportowa” – pogadanka, praca plastyczna – Sporty zimowe – kolaż
- Kalambury – odgadnij jaką dyscyplinę sportową pokazuję. Zabawy sprawnościowe na boisku szkolnym.
- Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek dot. sportów zimowych.

Kształtowanie postaw patriotycznych związanych z małą Ojczyzną. Wzbogacanie wiedzy związanej z Wisznicami. Wisznice - moja osada.

- Moja miejscowość, nazwa, symbole – pogadanka, czytanie ciekawostek o naszej osadzie

-Wizyta w Urzędzie Gminy/spotkanie z pracownikiem
- Miejsca, które warto odwiedzić w Wisznicach, najbliższej okolicy i naszej Ojczyźnie
- Quiz – czy znasz miejscowość, w której mieszkasz?

Marzec
Rozwijanie szacunku dla kobiet. Zapoznanie dzieci z zawodami wykonywanymi przez kobiety. Kształtowanie umiejętności składania życzeń. (08.03. Dzień Kobiet, 10.03.Dzień Mężczyzn).

- Rola kobiety w rodzinie i społeczeństwie - pogadanka
- Praca kobiet w różnych zawodach
- Przygotowanie upominków dla koleżanek i kolegów
- Składanie sobie życzeń.

Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację otaczającej przyrody. Przedwiośnie.

- Przyroda budzi się z zimowego snu – pogadanka, przeglądanie albumów z roślinami, praca plastyczna – krokusy, sasanki – malowanie farbami, wydzieranki. Wiosenne kwiaty z bibuły.

- Wiosna w świetlicy – kolorowe motyle, biedronki , witraże.

- Papieroplastyka – bocian

- Czytanie wiersza z podziałem na role (J. Brzechwa „Przyjście wiosny”)
- Gry i zabawy na świeżym powietrzu
- Krzyżówki i zagadki tematyczne.

Określenie zmian w przyrodzie związanych z wiosną. Witaj wiosno (20.03. Dzień Niepełnosprawnych, 21.03. I Dzień Wiosny).

- Wiosenny krajobraz – pogadanka, praca plastyczna
- Inny – nie znaczy gorszy – pogadanka o niepełnosprawności
- Rozwiązujemy krzyżówki, zagadki, rebusy o tematyce wiosennej

- Słuchanie piosenek o wiośnie
- Przygotowanie gazetki o tematyce wiosennej.

Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć – uczenie się bycia dla siebie przyjacielem. Nasze emocje i uczucia.

- Rozpoznawanie swoich zalet i wad
- Jak radzimy sobie w trudnych sytuacjach?

- Poznajemy pojęcie agresji – pogadanka. Dlaczego warto być miłym i uprzejmym – burza mózgów. - Uczymy się rozpoznawać różne uczucia i emocje - rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie uczuć pozytywnych i negatywnych

- Jak poradzić sobie z własnym gniewem – propozycje dzieci.
- Gry i zabawy ruchowe.


Kwiecień
Zapoznanie z obrzędami i tradycjami świąt wielkanocnych. Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień, Wielkanoc, Lany Poniedziałek.

- Święconka, Śmigus Dyngus, Pisanki i inne... - pogadanka na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych
- Wykonujemy ozdoby wielkanocne
- Zagadki, rebusy, krzyżówki o tematyce wielkanocnej
- Przygotowanie gazetki tematycznej.

Wdrażanie do dbania o własne zdrowie. Nasze zdrowie zależy od nas (05.04. Dzień Trzeźwości, 07.04. Światowy Dzień Zdrowia).

- Dlaczego należy dbać o zdrowie i jak to robić?
- Oglądanie filmów edukacyjnych przyniesionych przez pielęgniarkę szkolną

- Poranna gimnastyka gwarancją zdrowia – ćwiczenia na rozbudzenia ciała

- Nauka piosenki „Szczotka, pasta, kubek…”

- Zagadki, krzyżówki związane ze zdrowiem.

Wdrażanie do szanowania i dbałości o czystość Ziemi naszej planety. Ziemia naszą Matką (21.04. Święto Ziemi).

- Dzień Ziemi – swobodne wypowiedzi dzieci na temat: jak szanują naszą planetę
- Segregacja śmieci i odpadów – pogadanka

- Kwitnące drzewo – malowanie pastelami, kredkami, wydzieranie

- Krzyżówki, wykreślanki, rebusy związane z przyrodą
- Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Zachęcanie dzieci do czytania książek oraz czasopism. Kształtowanie nawyków szanowania książek. Rozwijanie wyobraźni dzieci. Książka moim przyjacielem (23.04.Światowy Dzień Książki).

- Rozmowa o ulubionych książkach. Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką – spotkanie z bibliotekarzem
-Wspólne porządki w świetlicy
- Mój ulubiony bohater – pogadanka, praca plastyczna
- Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów dot. bajek i baśni.

Zdobycie wiedzy na temat świąt obchodzonych w maju. Święta majowe.

- Zapoznanie z wydarzeniami historycznymi związanymi ze Świętem 1-ego, 2 –ego i 3-ego maja

- Oglądanie reprodukcji, słuchanie pieśni
- Dlaczego wywieszamy flagę – wykonanie chorągiewek.


Maj
Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami i ich specyfiką. Zawody (04.05.Dzień Strażaka i Hutnika, 05.05. Dzień Leśnika i Drzewiarza, 08.05. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, 09.05. Dzień Unii Europejskiej, 12.05. Dzień Pielęgniarek, 14.05. Dzień Farmaceuty).

- Zawód, który chciałbym wykonywać – pogadanka

- Kim będę, kiedy dorosnę - praca plastyczna
- Niebezpieczne zawody
- Co wiemy na temat Unii Europejskiej – pogadanka, quiz
- Zgaduj- Zgadula – odgadywanie ukrytych nazw zawodów

- Wycieczka do wybranego miejsca pracy.


Rozbudzanie zamiłowań do obcowania z literaturą dziecięcą. Kształtowanie postaw moralnych. Baśniowy tydzień.

- Moja ulubiona bajka, baśń – pogadanka, wykonanie strony tytułowej do ulubionej pozycji
- Wspólne czytanie wybranej bajki – pogadanka, praca plastyczna

- Wizyta w bibliotece szkolnej/gminnej. Rola bibliotekarza – rozmowa z panią bibliotekarką, wyjaśnienie zasad korzystania z księgozbioru.
- Miniquiz – dobieranie nazw postaci do tytułów bajek
- Rozwiązywanie zagadek tematycznych

- Próba inscenizacji wybranej bajki.

Podkreślenie ważnej roli matki w rodzinie. Pogłębienie uczucia miłości i szacunku dla niej. Życzenia dla mamy (26.05 – Dzień Matki).

- „Mama” – wyjątkowe słowo na świecie – pogadanka
- Portret mojej mamy– praca plastyczna
- Kwiaty dla mojej mamy – wykonanie tulipana techniką origami
- Przygotowanie gazetki tematycznej

- Wiersze i piosenki o mamie.

Zapoznanie z życiem i wyglądem dzieci z różnych stron świata. Podkreślenie znaczenia przyjaźni międzynarodowej. Uświadomienie szkodliwości tytoniu. Wszystkie dzieci nasze są (31.05.Światowy Dzień bez Papierosa, 01.06. Dzień Dziecka).

- Papierosom mówimy NIE – pogadanka
- Przygotowanie gazetki na temat szkodliwości tytoniu
- Dzieci z różnych stron świata – pogadanka, praca plastyczna

- Zapoznanie z piosenką M. Jeżowskiej – Wszystkie dzieci nasze są.
- Gry i zabawy ruchowe.

Czerwiec
Kształcenie wrażliwości ekologicznej. Dbamy o nasze środowisko (05.06. Dzień Ochrony Środowiska).

- Rośliny, zwierzęta chronione – pogadanka, przeglądanie albumów ze zwierzętami
- Szanowanie lasów, jezior, rzek – pogadanka, rozsypanka wyrazowa
- Ochrona naszego środowiska – spacer po najbliższej okolicy
- Rebusy, krzyżówki, zagadki tematyczne.

Budzenie zainteresowań krajoznawczych. Kształcenie umiejętności planowania. Podróże małe i duże.

- Palcem po mapie, miejsca w Polsce, które warto zobaczyć – wypowiedzi dzieci na temat miejsc w Polsce, które odwiedzili, i które ich zdaniem warto zobaczyć, przeglądanie map, atlasów
- Odrysowywanie konturów mapy Polski z zaznaczeniem miejsc znanych i ważnych
- Podróż, w którą chciałbym się wybrać – pogadanka, praca plastyczna
- Zagadki, rebusy, krzyżówki geograficzne.

Wdrażanie do planowania i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego. Witajcie wakacje.

- Giełda wakacyjnych pomysłów. Gdzie zamierzam spędzić wakacje – swobodne wypowiedzi dzieci.

- „Wakacje moich marzeń” – praca plastyczna
- Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów o tematyce wakacyjnej

- Bezpieczny i aktywny odpoczynek

- Gry ogólnorozwojowe na boisku szkolnym.
- Zakończenie roku szkolnego w świetlicy.

 

Zadania cykliczne i długoterminowe:

 • Pomoc słabszym w nauce
 • Gry i zabawy w świetlicy, na placu i boisku
 • Ćwiczenia integrujące grupę i relaksujące
 • Scenki dramowe
 • Współpraca z bibliotekarzem i pielęgniarką szkolną
 • Porządkowanie własnego miejsca pracy i zabawy

 

Regulamin

Świetlicy w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego
w Wisznicach

§ 1

Postanowienia ogólne

Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie profilaktyki oraz planie wychowawczym szkoły. Działalność świetlicy odpowiada koncepcji pracy naszej szkoły i jest zgodna z obowiązującymi wymaganiami prawa oświatowego.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

§ 2
Cele i zadania świetlicy
Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej, twórczej, do rozwijania zainteresowań oraz zaspokojenie potrzeb rozwoju dziecka.

Cele szczegółowe to:

1. Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad współpracy w zespole.
2. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu
i bezpieczeństwu, nawyków higieny i czystości.
3.Wdrażanie do samodzielności oraz kultywowania polskich obyczajów i tradycji.
4. Budzenie wrażliwości na piękno przyrody, rozumienie konieczności dbania o środowisko przyrodnicze.
5. Kształtowanie właściwej kultury osobistej oraz postawy prospołecznej i patriotycznej.
6. Rozwijanie aktywności twórczej oraz wyobraźni poprzez różne formy działalności artystycznej.
7. Pomoc w odrabianiu pracy domowej.
8. Integrowanie działań wychowawczych świetlicy i rodziny.
9. Poszerzanie zainteresowań czytelniczych.
10. Wdrażanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
11. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne oraz szkolne, a także pomoc w wykonywaniu dekoracji.
12.Rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i słabszych oraz szacunku do ludzi starszych i niepełnosprawnych.
13.Zachęcanie rodziców do działań na rzecz świetlicy i szkoły.
14. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

§ 3
Założenia organizacyjne

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od poniedziałku do piątku w godz. 11.50 -15.50.

2. Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się do 15 września każdego roku szkolnego
3. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (kartę należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej).
4. Na podstawie zebranych kart powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów objętych stałą opieką świetlicy.
5. Do świetlicy przyjmuje się:
a) uczniów klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych,
b) w razie potrzeby także uczniów klas IV – VI,
c) świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii oraz innych planowych zajęć edukacyjnych,
d) opieką objęci zostają też uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.
6. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.
7. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania jej wewnętrznego regulaminu. Notoryczne jego łamanie będzie zgłaszane wychowawcy klasy oraz rodzicom/opiekunom dziecka i może zakończyć się nawet usunięciem dziecka ze świetlicy.

§ 4
Wewnętrzny regulamin świetlicy

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez wychowawców świetlicy.
4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, itp. przyniesionych z domu.
6. Za wszystkie rzeczy przyniesione przez dziecko (zabawki, przybory do rysowania/malowania, itp. nie odpowiada wychowawca świetlicy.
7. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
8. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
9. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).
10. Samodzielny powrót dziecka do domu jest możliwy wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów, która zamieszczona jest w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
11. Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy.
12. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
13. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze lub zapisany, a nieuczęszczający na zajęcia świetlicowe może być usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Od decyzji Rady Pedagogicznej nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.
14. W pracy z dziećmi nauczyciel świetlicy współpracuje z wychowawcami klas.
15. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
16. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na placu zabaw lub na boisku szkolnym.
17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
18. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy .
19. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach (najpóźniej do godz. 15.00). W przypadku częstego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, może on być skreślony z listy.
20. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy.

§ 5
Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

a) udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
b) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
c) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania,
e) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
g) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, zabawek i gier.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest:
a) dbać o ład i porządek,
b) szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy,
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
e) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
f) aktywnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
g) zachowywać się kulturalnie wobec nauczycieli świetlicy i kolegów, często używać „magicznych słów,
h) szanować ciszę, spokój oraz pracę innych.

§ 6
Nagrody i kary przyznawane wychowankom świetlicy

Nagrody i wyróżnienia:
• Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy,
• Pochwała przekazana opiekunom, wychowawcy klasy,
• Dyplom,
• Wnioskowanie o podwyższenie oceny z zachowania,
• Drobny upominek rzeczowy, itp. (w zależności od sytuacji i możliwości świetlicy).
Kary:
• Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy w obecności wszystkich uczniów,
• Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie),
• Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy,
• Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły,
• Wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania,
• Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

§ 7
Współpraca z rodzicami

• Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – rodzice odbierają dzieci ze świetlicy najczęściej osobiście),
• Korespondencja z rodzicami,
• Rozmowy telefoniczne,
• Rozmowy podczas zebrań z rodzicami.

§ 8

Dokumentacja świetlicy

1. Plan pracy świetlicy szkolnej;
2. Tygodniowy plan pracy wychowawców świetlicy;
3. Dziennik zajęć;
4.Zeszyt wejść i wyjść;
5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej, która zawiera podstawowe dane:
• imiona i nazwisko uczestnika zajęć świetlicowych,
• datę urodzenia,
• adres zamieszkania,
• imiona i nazwisko rodziców/opiekunów, miejsce pracy,
• informację o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą odbierać dziecko),
• zgodę na ewentualny samodzielny powrót do domu,
• kontakt z rodzicami/opiekunami (numer telefonu).

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CZASIE EPIDEMII COVID-19 NA TERENIE ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J.I. KRASZEWSKIEGO W WISZNICACHDLA UCZNIÓW I WYCHOWAWCÓW

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WYCHOWANKÓW:

 1. Do budynku może wejść tylko zdrowy wychowanek.
 2. Wchodzący uczeń jest zobowiązany do dezynfekowania rąk płynem znajdującym się przy wejściu 
 3. Każdy uczeń przed wejściem do szkoły może mieć mierzoną temperaturę.
 4. Jeżeli wychowanek poczuje się źle podczas pobytu na świetlicy, niezwłocznie zgłasza to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwuje u siebie objawy infekcji. 
 5. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy osobami.
 6. Wszyscy wychowankowie są zobowiązani do częstego mycia rąk wg instrukcji: mydłem 
  i wodą i/lub dezynfekcji. 
 7. Ogranicza się kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie świetlicy. W przypadku takich kontaktów należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy.
 8. Zobowiązuje się uczniów do utrzymania czystości na świetlicy oraz przestrzeni wspólnego użytkowania: łazienki i toalety.
 9. Zaleca się częste wietrzenie pomieszczenia oraz korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu.
 10. Obowiązuje używanie jedynie swoich przyborów i akcesoriów.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WYCHOWAWCÓW

 1. Wychowawca powinien przychodzić do pracy zdrowy. Jeśli zaobserwuje u siebie objawy infekcji, pozostaje w domu i kontaktuje się z lekarzem pierwszego kontaktu w celu uzyskania porady medycznej.
 2. Jeżeli wychowawca miał kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, mieszka z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji, sam podlega tym obowiązkom – nie przychodzi do pracy i informuje o tym przełożonego.
 3. Wychowawca zachowuje zasady bezpieczeństwa opracowanej na czas podwyższonej ostrożności – myje ręce bezpośrednio po wejściu do szkoły oraz dezynfekuje je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowuje bezpieczną odległość od wychowanków 
  i innych pracowników, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz stosuje środki ochrony osobistej w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby. 
 4. Zapoznaje wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w świetlicy
  i wyjaśnia, dlaczego zostały one wprowadzone.
 5. Zwraca uwagę, by wychowankowie stosowali bezpieczną odległość.
 6. Zwraca uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do. Niezwłocznie zgłasza konieczność ich uzupełniania.
 7. Przypomina uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz możliwości używania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) w miejscach wyznaczonych obowiązkiem sanitarnym.
 8. Dba o czystość w miejscu pracy.
 9. W przypadku złego samopoczucia wychowanków, w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu oraz trudności z oddychaniem, stosuj się do „PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CZASIE EPIDEMII I NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM”
 10. Należy na bieżąco śledzić informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl) i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie koronawirusa (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujące przepisy prawa.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W CZASIE EPIDEMII I NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM WYCHOWANKA/WYCHOWAWCY

 1. Każdy, kto poczuje się źle, u kogo wystąpią objawy grypopodobne (tj. kaszel, duszność, gorączka) i istnieje powód, by podejrzewać, że mógł on mieć kontakt z COVID-19 zostanie odizolowany od innych w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem bezpiecznej odległości od innych osób
 2. Wyznaczony pokój do izolacji został zaopatrzony w maseczki/przyłbicę, rękawiczki i płyn do dezynfekcji.
 3. Wychowanek przebywa pod opieką wychowawcy/pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa.
 4. Wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go oraz informuje dyrektora szkoły a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia wzywa pogotowie ratunkowe
 5. Gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń/pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w nim i skorzystać z teleporady medycznej. 
 6. Obszar, w którym poruszała się osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi możliwość zakażenia koronawirusem, należy poddać wietrzeniu i dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, blaty, klawiatura).
 7. Z zaistniałej sytuacji należy sporządzić notatkę służbową uwzględniając listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 8. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME