Czas pracy Oddziałów Przedszkolnych

Oddziały przedszkolne w roku szkolnym 2019/2020 obejmują opieką dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.

Bezpłatny pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych odbywa się w czasie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (5 godz. dziennie) i trwa od godz. 8:00 do godz. 13:00.

Pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych poza godzinami realizacji podstawy programowej jest płatny 1,00 zł za każdą godzinę pobytu zgodnie z Uchwałą nr X/53/2011 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wisznicach.


Czas pracy Oddziałów Przedszkolnych

7:00 - 8:00 - pobyt płatny

8:00 - 13:00 - realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego (bezpłatna)

13:00 - 16:00 - pobyt płatny


W godzinach pracy nieobejmujących realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nauczyciele przekazują dzieci pod opiekę nauczyciela dyżurującego.

Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych (godziny pracy) ustalana jest na każdy rok szkolny zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy szkoły.

Rok szkolny trwa od 1 września, a kończy 31 sierpnia.

Przerwa wakacyjna w pracy oddziałów przedszkolnych: 01.07 - 31.07 każdego roku (zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy szkoły).

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME