6. Lata 80te

W roku szkolnym 1986/87 kształciło się 421 uczniów w 17 oddziałach. Rozpoczęto starania o nadanie imienia szkole. Decyzję podejmowały poszczególne klasy. Zdecydowano, że ostatecznie wyłoni się osobę patrona drogą plebiscytu klas IV-VIII. Kandydatami byli: Józef Ignacy Kraszewski, Tadeusz Kościuszko, Żołnierze II Armii Wojska Polskiego, Generał Franciszek Kleeberg. Większością głosów wygrał Kraszewski związany z naszym regionem. Następnie opracowano plan pracy na najbliższe miesiące. Odbywały się rajdy piesze do Romanowa. Nauczyciele klas młodszych sięgali po utwory, które przeznaczone były dla dzieci – baśnie, wiersze Kraszewskiego. W każdej sali lekcyjnej powstawały ekspozycje, wystawy poświecone przyszłemu Patronowi. Członkowie kółka recytatorskiego przygotowywali popisy recytatorskie.

 

W roku 1987/88 do szkoły w Wisznicach uczęszczały dzieci z Dubicy, Rowin do klas IV-VIII, w związku z uruchomieniem punktów filialnych w tych miejscowościach kształcących dzieci w wieku 5-10 lat. Placówka kształci 413 uczniów w 17 oddziałach. Do pracy na stanowisku dyrektora wraca Antoni Sawicki.

 

W roku szkolnym 1988/89 klasy zerowe przeniosły się do pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku przedszkola. Funkcję dyrektora przedszkola piastowała Stanisława Chilczuk. Grono Pedagogiczne liczyło 36 nauczycieli. W szkole pracowały również 2 pielęgniarki. Od tego roku wprowadzono zajęcia mające na celu korektę wadliwych postaw. Ponad 442 uczniów uczyło się w 18 oddziałach (trzy kl I i VI).

Szkoła nawiązywała kontakty z sąsiednią Rosją. W Wisznicach goszczono grupy uczniów i nauczycieli z Brześcia. W nagrodę za udział w konkursach popularyzujących wiedzę o Związku Radzieckim do Brześcia wyjechali uczniowie polscy. Wielokrotnie goszczono zespół muzyczny, orkiestrę dętą ze szkół w Brześciu. Wymiana przyniosła wymierne sukcesy w nauce. Na 7 uczniów biorących udział w olimpiadzie z j.rosyjskiego 3 zakwalifikowało się do etapu rejonowego. Trzech uczniów uczestniczyło też w rejonowej olimpiadzie z chemii, wiedzy o sztuce (III miejsce).

 

W 1988r dalej popularyzowano wiedzę o wielkim pisarzu J.I.Kraszewskim. Biblioteka szkolna prowadziła wystawki, konkursy czytelnicze, konkurs na obwolutę wybranej książki. Zorganizowano konkursy wiedzy o autorze „Chaty za wsią”, recytatorski i plastyczny „Ilustracja do „Starej baśni”. Wyjeżdżano do Muzeum w Romanowie. Kółko recytatorskie przygotowywało turniej wiedzy o Kraszewskim na wzór wielkiej gry urozmaicony scenkami mimicznymi. Działania zostały wynagrodzone. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białej Podlaskiej pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie patronatu. 

 

16 maja 1989 o godzinie 10:00 odbyło się nadanie imienia Szkole Podstawowej. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej miejscowego Liceum Ogólnokształcącego. Kurator Oświaty i Wychowania Białej Podlaskiej Eugeniusz Wiński wręczył akt nadania imienia dyrektorowi szkoły Antoniemu Sawickiemu. Zaprezentowano jednocześnie sztandar szkolny. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczną z widowiskiem teatralnym opartym na „Starej baśni” Kraszewskiego, odtańczeniem polki, występem chóru z pieśniami harcerskimi. Po uroczystości złożono kwiaty na grobie rodziny pisarza. Zmieniono szyld szkolny.

 

Od roku 1989/90 podniesiono stopień organizacyjny w szkole w Dubicy. Natomiast pozostawiono punkt filialny w Rowinach. Nie poprawiło to znacznie sytuacji, ponieważ łączna liczba uczniów wynosiła 464 w 18 oddziałach (po trzy klasy II i VII). Po raz pierwszy zalecono też ograniczyć program ucznia stosownie do jego możliwości.

Dzieci odnosiły sukcesy na polu edukacji: uczennica Monika Jurkowska została laureatką olimpiady wojewódzkiej z j. polskiego i matematyki, brała również udział w olimpiadzie z fizyki na tym samym szczeblu. Z języka rosyjskiego siedmiu uczniów dotarło do etapu rejonowego. W zawodach sportowych uczniowie osiągnęli m.in.: III miejsce w zawodach wojewódzkich w piłce ręcznej chłopców. LOP za swą działalność otrzymał I miejsce w województwie. Było to najlepiej pracujące koło.

Od 1989r. uczniowie mieli możliwość poznawania na kółku informatycznym obsługi komputera Unipolbrit.

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME