Klucz do kompetencji

Od października 2014r. do czerwca 2015r. w naszej szkole realizowany będzie projekt „Klucz do kompetencji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szanse edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu systemowego Nr POKL.09.01.02-386/13.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania (koła zainteresowań oraz konsultacje psychologiczne):

Zadanie 3. Zajęcia wyrównawcze humanistyczne dla kl. IV-VI SP.

 • Wymiar zajęć: grupa I - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 8 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 4. Zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze dla kl. IV-VI SP.

 • Wymiar zajęć: grupa I - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 8 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 8. Zajęcia usprawniające (niwelowanie wady postawy, usprawnianie i wzmacnianie poszczególnych partii mięśni)

 • Wymiar zajęć: grupa I - 20 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • Okres realizacji: XI 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 9. Zajęcia usprawniające (niwelowanie wady postawy, postawy, usprawnianie i wzmacnianie poszczególnych partii mięśni).

 • Wymiar zajęć: grupa I - 20 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 12. Zajęcia usprawniające na basenie (niwelowanie wady postawy, usprawnianie i wzmacnianie poszczególnych partii mięśni).

 • Wymiar zajęć: grupa I - 10 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015.

Zadanie 13. Zajęcia usprawniające na basenie (niwelowanie wady postawy, usprawnianie i wzmacnianie poszczególnych partii mięśni).

 • Wymiar zajęć: grupa II - 10 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015.

Zadanie 14. Zajęcia usprawniające na basenie (niwelowanie wady postawy, usprawnianie i wzmacnianie poszczególnych partii mięśni).

 • Wymiar zajęć: grupa III - 10 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015.

Zadanie 15. Zajęcia usprawniające na basenie (niwelowanie wady postawy, usprawnianie i wzmacnianie poszczególnych partii mięśni).

 • Wymiar zajęć: grupa IV - 10 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015.

Zadanie 18. Zajęcia z języka angielskiego (konwersacje, swobodne wypowiadanie się) dla wszystkich uczniów klasy IIIa SP.

 • Wymiar zajęć: grupa I - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 19. Zajęcia z języka angielskiego (konwersacje, swobodne wypowiadanie się) dla wszystkich uczniów klas IIIb SP.

 • Wymiar zajęć: grupa II - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 20. Zajęcia z języka angielskiego (konwersacje, swobodne wypowiadanie się) dla wszystkich uczniów klasy VIa SP.

 • Wymiar zajęć: grupa III - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 21. Zajęcia z języka angielskiego (konwersacje, swobodne wypowiadanie się) dla wszystkich uczniów klasy VIb SP.

 • Wymiar zajęć: grupa IV - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 29. Zajęcia z matematyki (dodatkowa godzina na kształcenie kompetencji matematycznych) dla wszystkich uczniów klasy IIIa SP.

 • Wymiar zajęć: grupa I - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 30. Zajęcia z matematyki (dodatkowa godzina na kształcenie kompetencji matematycznych) dla wszystkich uczniów klasy IIIb SP.

 • Wymiar zajęć: grupa II - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 31. Zajęcia z matematyki (dodatkowa godzina na kształcenie kompetencji matematycznych) dla wszystkich uczniów klasy VIa SP.

 • Wymiar zajęć: grupa III - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 32. Zajęcia z matematyki (dodatkowa godzina na kształcenie kompetencji matematycznych) dla wszystkich uczniów klasy VIb SP.

 • Wymiar zajęć: grupa IV - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 37. Zajęcia rozwijające zainteresowania – informatyka z fotografią (zasady fotografii, cyfrowe obrabianie zdjęć, etc.) kl. IV-VI

 • Wymiar zajęć: grupa I - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 39. Zajęcia rozwijające zainteresowania - dziennikarsko-medialne (tworzenie gazetek szkolnych, prowadzenie wywiadów, redagowanie tekstów) kl. V-VI

 • Wymiar zajęć: grupa I - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, harmonogram zajęć do ustalenia.

Zadanie 42. Zajęcia rozwijające zainteresowania – doświadczenia (obserwacje, doświadczenia fizyczne, chemiczne, konstruowanie pierwszych urządzeń) kl. IV-VI

 • Wymiar zajęć: grupa I - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 43. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania – doświadczenia (obserwacje, doświadczenia fizyczne, chemiczne, konstruowanie pierwszych urządzeń) kl. IV-VI

 • Wymiar zajęć: grupa II - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 47. Zajęcia rozwijające zainteresowania – zajęcia muzyczno-taneczne (taniec, śpiew, gra na instrumentach)

 • Wymiar zajęć: grupa I - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 51. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych – blok humanistyczny (przygotowanie do olimpiad, konkursów) kl. IV-VI

 • Wymiar zajęć: grupa I - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 8 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 54. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych – blok matematyczno-przyrodniczy. kl. IV-VI

 • Wymiar zajęć: grupa I - 30 h.
 • Maksymalna liczba uczestników: 8 osób.
 • Okres realizacji: X 2014 – VI 2015, zajęcia średnio 1h/tydz.

Zadanie 57. Psycholog – konsultacje psychologiczne, zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne; realizacja minimum jednego programu zajęć socjoterapeutycznych lub profilaktycznych, indywidualne konsultacje psychologiczne oraz doradztwo.

 • Okres realizacji: IX 2014 – VI 2015

.......................................................................................................

Harmonogram zajęć:

Lp.

Zajęcia

Grupa

Termin, sala

Prowadzący

1.

Zajęcia wyrównawcze humanistyczne

I

Poniedziałek 13.45-14.45, sala 18

Danuta Kotiuk

2.

Zajęcia wyrównawcze mat.-przyrodnicze

II

Środa 13.50-14.35, sala 8

Teresa Podębska

3.

Zajęcia usprawniające

I

Wtorek 12.50-13.50

Dorota Nuszczyk

4

Zajęcia usprawniające

II

Czwartek 12.50-13.50

Dorota Nuszczyk

5.

Język angielski

Kl. III a

Piątek 12.55-13.40, sala 24

Anna Wiśniowska

6.

Język angielski

Kl. III b

Poniedziałek 12.55-13.40, sala 25

Anna Wiśniowska

7.

Język angielski

Kl. VI a

Środa 16-17

Sylwia Waszczuk

8.

Język angielski

Kl. VI b

Środa 17-18

Sylwia Waszczuk

7.

Matematyka

Kl. III a

Wtorek 12.55-13.40, sala 24

Katarzyna Kropiwiec-Głowińska

8.

Matematyka

Kl. III b

Wtorek 13.45-14.30, sala 25

Katarzyna Kropiwiec-Głowińska

9.

Matematyka

Kl. VI a

Piątek 13.45-14.30

Katarzyna Kropiwiec-Głowińska

10.

Matematyka

Kl. VI b

Piątek 14.35-15.20

Katarzyna Kropiwiec-Głowińska

11.

Informatyka z fotografią

I

Poniedziałek 13.45-14.30, sala 15

Andrzej Nuszczyk

12.

Zajęcia dziennikarsko-medialne

I

Środa 13.45-14.40, sala 16

Aneta Guzek

13.

Doświadczenia

I

Poniedziałek 14.35-15.20, sala 15

Andrzej Nuszczyk

14.

Doświadczenia

II

Czwartek 13.45-14.30, sala 20

Beata Kiryk

15.

Zajęcia muzyczno-taneczne

I

Dariusz Ułanowicz

16.

Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Blok humanistyczny

I

Czwartek 13.45-14.45, sala 17/16

Barbara Głowacka

17.

Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Blok mat.-przyr.

I

Wtorek 13.50-15.10, sala 8

Teresa Podębska


wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME