Plan dnia

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

 ROK SZKOLNY 2022/2023

I CZĘŚĆ - PORANNA (grupa łączona)

7.00 - 8.00 

schodzenie się dzieci (sala nr 2), zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, kontakty okolicznościowe i indywidualne z dziećmi, porządkowanie sali,

II CZĘŚĆ – GŁÓWNA (realizacja podstawy programowej)

8.00 – 8.30 

zabawy dydaktyczne, tematyczne, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, sytuacje edukacyjne sprzyjające twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, czynności higieniczne i samoobsługowe, poranne ćwiczenia gimnastyczne,

8.30 - 9.00 

śniadanie, eksponowanie pracy dyżurnych, przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia,

9.00 - 9.15 

czynności higieniczne i samoobsługowe,

9.15 - 10.15 

realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze, zajęcia edukacyjne z dominacją aktywności: językowej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, ruchowej, organizowane przez nauczyciela,

10.15 – 11.30 

pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych,

11.30 – 11.45 

przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne,

11.45 - 12.15 

obiad, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole,

12.15 - 13.00 

czynności higieniczne: mycie zębów (jeżeli pozwoli sytuacja pandemiczna) i rąk. Relaks. Suchanie bajek, muzyki, zabawy dowolne.

III CZĘŚĆ- POOBIEDNIA (grupa łączona)

13.00 – 13.45  

tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających twórczości plastycznej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, zajęcia dodatkowe, opowiadanie lub czytanie bajek, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, 

13.45 - 14.15  

podwieczorek,

14.15 – 16.00 

czytanie bajek, zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, kontakty indywidualne, praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym, gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem, rozchodzenie się dzieci (sala nr 2 lub 3).

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.

 

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME