Zakończyła się realizacja projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości” „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”. Organizacjami partnerskimi w tym projekcie były: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach, Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy Wisznice.  Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji świadczył usługi edukacyjne dla dorosłych mieszkańców Gminy Wisznice oraz osób zainteresowanych z innych miejscowości.

Harmonogram październik

  1 2 3 4
1 Nazwa warsztatów data  godzbna  miejsce i adres szkolenia/działania (nazwa, ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość)
2 Podniesienie kompetencji z zakresu wielojęzyczności- Warsztaty języka angielskiego  5.10.2021, 6 10 2021, 12.10.2021, 13.10.2021, 19.10.2021.20 10.2021,26.10.2021, 27.10.2021 18.00-20.00 Szkoła Podstawowa in J.I Kraszewskiego w Wisznicach ul.Warszawska 19, 21-580 Wisznicach
3 Podniesienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości- Warszty kulinarne- kuchnia tradycyjna 27.10.2021, 28.10.2021,29.10.2021 30.10.2021 15.00-22.00 Restauracja Avangarda , ul Warszawska 92, 21-580 Wisznice
4 Podniesieni poziomu kompetencji z zakresu świadomości i ekspresji twórczej- Warsztaty rękodzieła  5, 12, 19,29 10.2021 , 3.10.2021. 10.10.2021, 17.10.2021, 24.10.2021, 30.10.202131.10.2021.  w tygodniu 16.00-21, soboty- niedziele. 13.00-18.00 Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach, Wygoda 10 A, 21-580 Wisznice
5 Podniesieni poziomu kompetencji z zakresu świadomości i ekspresji twórczej- teatr obrzędowy 8,9,10. 10. 2021 16-21 Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu
6 Podnienie kompetencji z zakresu przedsiebiorczości- warsztay kuchni roślinnej 1.10.2021, 2.10.2021, 3.10.2021 16-21, 10-21, 10-21 Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu, ul Rynek 8, 21-580 Wisznice
7 Podniesienie kompetencji osobistych - warsztaty pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc. 5,6,7             14, 15, 16, 17 , 24, 25. pażdzrernika  2021 16-20 tygodniu. 9-17  w soboty i niedziele Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach/ Szkoła Podstawowa w Wisznicach 
8 Podniesieni poziomu kompetencji z zakresu świadomości i ekspresji twórczej - warsztaty muzyczne-bębniarskie 14.10.2021, 27.20.2021 10.00-16.00 Szkoła Podstawowa w Horodyszczu 
9 Podniesienie poziomu kompetencji z zakresu przedsiębiorczości- Projektowanie ogrodów 7, 14,21,28. 10.2021 16.30-20.30.  Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach, Wygoda 10 A
10 Podniesienie poziomu kompetencji z zakresu przedsiębiorczości- warsztaty projketowania upraw agroleśnych  4,5,6 .10.2021 9-16 lub 17  Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w WisznicachWygoda 10 A, 21-580 Wisznice, platnacja agroleśna w Sosnówce.
11 Podniesienie poziomu kompetencji z zakresu przedsiębiorczości- Jak prowadzić edukację ekologiczną i  pokazać turystom piękno regionu- warsztaty. 11, 12, 13, 14 .10.2021 8.00-18.00 Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w WisznicachWygoda 10 A, 21-580 Wisznice
12 Podniesieni poziomu kompetencji z zakresu świadomości i ekspresji twórczej- warsztaty muzyczno- wokalne 1,8,15,22,29. 10.2021 18.30-21. 00 Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w WisznicachWygoda 10 A, 21-580 Wisznice
13 Podniesienie poziomu kompetencji z zakresu przedsiębiorczośc- warsztaty zielarskie 2,3.10.2021; 9,10.10.2021, 16,17.10.2021 10.00-17.00 Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w WisznicachWygoda 10 A, 21-580 Wisznice
14 Podniesienie kompetencji z zakresu porozumiewania się w języku ojczystym i kompetencji cyfrowych-warsztaty dokumentowania loklanej historii 6.10.2021, 14, 10.2021 11.30-13.30 Szkoła Podstawowa w Horodyszczu 
15 Podniesienie kompetencji z zakresu wielojęzyczności- język rosyjski 1,4,11, 15,18, 22,25, 18 17-20 Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach 
16  Podniesienie kopmpetencji spolecznych i osobistych - pilates 1,3,4,6,8,11.13,15,18,21,23,25,27,28  pażdziernika 2021 17-20 Świetlica Wiejska w Polubiczach
17 Podniesieni kompetencji z zakresu przedsiębiorczości - warsztay kosmetyczne 22,23,24.10.2021 paź.15 Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach

Harmonogram wrzesień

l.p. nazwa zadania/usługi/działania data (dd.mm.rrrr) 1) godzina (od-do) nazwisko i imię koordynatora projektu LOWE/trenera Miejsce i adres szkolenia/działania (nazwa, ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość)
  1 2 3 5 7
1 Podniesienie kompetencji z zakresu wielojęzyczności- warsztaty języka angielskiego 01.09.20210- 30.09.2021 17-20 Aleksandra Kozlowska Szkoła Podstawowa w Wisznicach 
2 Podniesieni kompetencji z zakresu przedsiebiorczości-Warsztaty kulinarne- Wygoda 11-20 .09.2021 08-18.00 Małgorzta Kostka Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach
3 Podniesieni kompetencji z zakresu przedsiębiorczości-Warsztaty kulinarne-Horodyszcze 24-26.09.2021 08.00-18.00 Małgorzata Kostaka Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu
4 Podniesieni kompetecji społecznych i osobistych Warsztaty fitness  02,7,9,14,16,21,23,28,30. 09.2021 18-20 Dorota Nuszczyk Świetlica Wiejska w Łyniewie
5 Podniesieni kompetencji z zkresu przedsiębiorczości- Warszty projektowania ogrodów 6,13, 20, 27 .09.2021 16-20 Jolanta Jeleń Zalistnik Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach
6 Podniesienie kompetencji osobistych i społeczncyh- warsztaty aktywizujące  24-26.09.2021 17-20 Karolina Suska Świetlica Wiejska w Polubiczach
7 Podniesienie kompetencji z zakresy podniesienia świadomości i ekspresji twórczej poprzez warsztaty teatru obrzędowego 24-26.09.2021 17-20 Lucyna Szajda Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu
8 Podniesniee świadomości i ekspresji twórczej poprzez warsztaty muzyczne 3.7.8.14.16, 18, 25. 09.2021 18-21 Artur Bójko Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach
9 Podniesieni kmpetencji z zakresu świadomości i ekspresji twórczej- warsztaty bębniarskie 25,26,09.2021 16-20 Tomasz Kozdraj Gminny Osrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach

Harmonogram sierpień

  1 2 3 5 8
1 Podniesienie kompetencji z zakresu wielojęzyczności- warsztaty języka angielskiego 01.08.2021- 31.08.2021, Wtorki 17-20 Aleksandra Kozlowska Szkoła Podstawowa w Wisznicach
3 Podniesieni kompetencji osobistych i społecznych - warsztaty siatkówki plażowej 1, 7,8,14,15.08.2021 09.00-17.00 Rafał Osipiuk Boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach
7 Podniesieni kompetencji z kompetencji społęczncyh i sosobistych- warsztaty tenisa ziemnego  wtorki, czwartki- 15,30-17.30  15.30-17.3-0 Tomasz Babkiewicz Boiska przy Szkole Podstawowej w Wisznicach
14 Podniesnie świadomości i ekspresji twórczej poprzez warsztaty muzyczne  18, 25, 08.2021 18-21 Artur Bójko Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach
Harmonogram lipiec
  1 2 3 5 8
1 Podniesienie kompetencji z zakresu wielojęzyczności- warsztaty języka angielskiego 01.07.2021- 31.07.2021, Wtorki 17-20 Aleksandra Kozlowska Szkoła Podstawowa w Wisznicach
3 Podniesieni kompetencji osobistych i społecznych - kierowanie ruchem drogowym  29.07.2021 09.00-17.00 WODR Biała Podlaska Świetlica Wiejska w Polubiczach
4 Podniesieni kompetencji z zkresu przedsiębiorczości- Warszty kosmetyczne  18,19, .07.2021 13-20 Marta Bójko Świetlica Wiejska w Łyniewie
5 Podniesnie świadomości i ekspresji twórczej poprzez warsztaty muzyczne  18, 25, 07.2021 18-21 Artur Bójko Gminy Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach

Zapraszamy na kolejne warsztaty w ramach działań LOWE.

Szczegóły poniżej

 

Warsztaty Termin Miejsce

Pierwsza pomoc- warsztaty

20 czerwca 2021

godz. 15.00

Świetlica w Łyniewie

 

Warsztaty termin miejsce

Warsztaty  języka angielskiego 

22 czerwca 2021 godz. 17.00

(spotkanie organizacyjne)

GOKiO Wisznice, Pracownia Orange.

Warsztaty  wokalne 

17 czerwca 2021 godz. 17.00. 

(spotkanie organizacyjne) 

GOKiO Wisznice, Pracownia Orange.

Projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”
LOWE- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji- to nowy program realizowany w naszej gminie. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy naszego regionu będą mogli bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje.
Liderem projektu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola w Wisznicach . Projekt jest realizowany w partnerstwie z GOKiO Wisznice.
 
Projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II" realizowanego przez: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" z siedzibą w Lublinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

 

Zapraszamy na kolejne warsztaty w ramach działań LOWE.

Chętne osoby zapraszamy do zapisów!

-> w GOKiO Wisznice u Pani Elżbiety Sokołowskiej,

-> w SP Wisznice u Pani Sylwii Szpruch-Koprianiuk.

Szczegóły poniżej

 

Warsztaty Termin Miejsce

Warsztaty plastyczne

„Tworzę więc jestem”

01.06.2021

godz. 18.00

(spotkanie organizacyjne)

GOKiO Wisznice, Pracownia Orange.

Warsztaty  tenisa ziemnego- zgłoszenia u Pana Tomasza Babkiewicza.

01.06.2021

godz. 18.00

(spotkanie organizacyjne)

Planowane zajęcia:

wtorki 16.30 -19.30

piątki 15.00 -18.00

soboty 15.30 -18.30

Boiska przy Szkole Podstawowej 

w Wisznicach

Zajęcia fitness

1 czerwca 2021

godz. 19.00

(spotkanie organizacyjne)

Świetlica w Łyniewie

Warsztaty obsługi programu Microsoft Office Excel

1 czerwca 2021

godz. 19.00

Szkoła Podstawowa w Horodyszczu
Warsztaty dziennikarskie

4 czerwca 2021r. 

godz. 16.00

(spotkanie organizacyjne)

Szkoła Podstawowa w Wisznicach

Warsztaty obsługi komputera – kurs podstawowy

4 czerwca 2021r.

godz. 17.00

(spotkanie organizacyjne)

Szkoła Podstawowa w Wisznicach

 

Warsztaty Termin Miejsce

Warsztaty kosmetyczne

8.06.2021, 18.06.2021

25.06.2021

GOKiO Wisznice

Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu

Warsztaty makijażu

8.06.2021, 18.06.2021

25.06.2021

Warsztaty kierowania ruchem drogowym 08.06.2021 Wiejski Dom Kultury W Horodyszczu

 

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME