Zbiórka makulatury

 

Celem akcji jest zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do działań związanych z segregacją odpadów – praktyczna edukacja ekologiczna, wdrażanie uczniów do ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surowców wtórnych.

Przeciętny mieszkaniec Ziemi zużywa rocznie około 50 kg papieru. W krajach Unii Europejskiej odzyskiwane jest średnio 70% makulatury. W Polsce wynik ten jest niestety dużo słabszy – zaledwie 42%.

Recykling odpadów celulozowych pozwala oszczędzić energię, zredukować zanieczyszczenia wód i powietrza oraz ochronić przed wycięciem miliardy drzew. Nie dziwi więc, że w dzisiejszym świecie selektywna zbiórka makulatury jest absolutną koniecznością.

 

Technologia przerobu makulatury

Ważnym etapem procesu przerobu makulatury jest odpowiednia jej segregacja w gospodarstwach domowych. Do pojemnika na papier nie należy więc wrzucać: zatłuszczonych opakować papierowych, opakowań wielomateriałowych (np. kartonów po mleku), tapet, worków po materiałach budowlanych, artykułów higienicznych, itd.

Zebrana makulatura dostarczana jest do odpowiednich punktów zbiórki odpadów celulozowych, gdzie zostaje posortowana na odpowiednie odmiany jakościowe, oczyszczona i sprasowana w maszynach belujących.

Makulatura przeznaczona do produkcji tektur pudełkowych, niepowlekanych tektur, tektur falistych, etc. poddawana jest procesom mechanicznego oczyszczania, bez odbarwiania i bielenia. Produkcja papieru do druku i pisania, papieru gazetowego, bibułki higienicznej, powlekanych tektur, tektur pudełkowych wymaga natomiast zastosowania zarówno oczyszczania mechanicznego, jak i odbarwiania.

Przerób dużych partii makulatury odbywa się zazwyczaj w systemach zintegrowanych z papierniami.

Niezależnie od wybranej linii technologicznej recyklingu makulatury, wyróżnić możemy podstawowe stadia procesu przerobu papieru:

 1. Składowanie: Zebrana makulatura trafia do papierni luzem lub w postaci związanych drutem (sklejonych taśmą metalową) beli. Na miejscu zostaje ona rozpakowana (drut i taśmę metalową przeznacza się do sprzedaży jako odpady metalowe) i umieszczona w magazynie.
 2. Rozwłóknianie: W rozwłókniaczu papier zostaje wymieszany z gorącą wodą i rozdzielony na włókna celulozowe. Na tym etapie do przerabianej makulatury dodaje się często związki chemiczne wspomagające proces odbarwiania masy makulaturowej, wodorotlenek sodu, krzemian sodowy, nadtlenek wodoru, mydła, kwasy tłuszczowe. Papier zostaje także poddany wstępnemu oczyszczaniu. W zależności od rodzaju makulatury oraz planowanego produktu końcowego, stosowane są różne typy instalacji rozwłókniających: niskostężeniowe, wysokostężeniowe oraz bębny rozwłókniające.
 3. Mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń: Na tym etapie recyklingu makulatury niezbędne jest użycie specjalnie przygotowanych sit i hydrocyklonów, do których przepompowana zostaje z rozwłókniacza wodna zawiesina włókien celulozowych. W celu usunięcia zanieczyszczeń z masy makulaturowej wykorzystuje się naturalne różnice fizyczne między zanieczyszczeniami, wodą i włóknami celulozowymi. Po oddzieleniu zanieczyszczeń ciężkich (piasku, zszywaczy, spinek, etc.) otrzymana masa zostaje rozcieńczona i poddana sortowaniu właściwemu na sortownikach, skąd wędruje następnie do frakcjonatora, którego zadaniem jest rozdzielenie krótkich i długich włókien celulozowych w celu poddania ich właściwej obróbce. Czystsza masa krótkowłóknista zostaje poddana oczyszczaniu niskostężeniowemu w instalacji hydrocyklonów (dalsze usuwanie piasku, drzazg i tego rodzaju zanieczyszczeń), a następnie zagęszczana i umieszczona w magazynie. Masa długowłóknista trafia natomiast na sortowniki, gdzie poddana zostaje sortowaniu właściwemu i oczyszczona na sitach szczelinowych z zanieczyszczeń lekkich. Następnie, długie włókna zostają oczyszczone w procesie niskostężeniowym i poddane procesom dyspergowania, które mają na celu zwiększenie wytrzymałości powstającego papieru oraz rozproszenie zanieczyszczeń. Po zakończonej dyspersji, masa długowłóknista zostaje, podobnie jak masa krótkowłóknista, zagęszczona przy użyciu filtrów tarczowych lub pras ślimakowych i zmagazynowana.
 4. Odbarwianie: Procesy odbarwiania są konieczne w przypadku recyklingu makulatury do papieru gazetowego, papieru do pisania, bibułki higienicznej, etc. Etap ten pomijany jest natomiast w przypadku przerobu makulatury do produkcji tektury falistej, papieru pakowego, etc. Wstępne odbarwianie przeprowadza się na etapie rozwłókniania makulatury, kiedy to do masy makulaturowej dodawane są związki chemiczne, takie jak: wodorotlenek sodu, krzemian sodowy, nadtlenek wodoru, mydła, kwasy tłuszczowe. Następnie, masa trafia do komór flotacyjnych, gdzie, pod wpływem drobnych pęcherzyków powietrza, cząstki farby drukarskiej oddzielają się od masy i zostają zebrane wraz z powstałą pianą. Dla mniejszych cząstek farby stosuje się odbarwianie metodą mycia (wielostopniowe odwadnianie). Oczyszczanie makulatury w dwóch etapach – flotacji i mycia – stosowane jest głównie w produkcji papierów powlekanych, które wymagają dokładniejszego usunięcia zanieczyszczeń.
 5. Bielenie: Bielenie masy makulaturowej odbywa się z wykorzystaniem środków chemicznych: nadtlenków, podsiarczynu sodowego lub kwasu formamidynosulfonowego. Proces ten rozpoczyna się w dyspergatorze i kończy w kadziach mieszalnych. W przypadku makulatury bezdrzewnej, w procesie bielenia wykorzystane mogą zostać niekonwencjonalne chemikalia bielące: tlen i ozon.

 

 

Czy wiesz, że:

 • Polak wyrzuca rocznie 350 kg śmieci z czego 1/5 to papier i tektura, niestety z tego tylko ok. 25 kg przekazywanych jest do recyklingu.
 • W Polsce rocznie produkuje się ok. 2,5 mln ton papieru i tektury. Statystyczny mieszkaniec naszego kraju zużywa rocznie blisko 70 kg papieru.
 • Światowa produkcja papieru wynosi rocznie ponad 300 mln ton. Uzyskanie tak ogromnych ilości papieru bez stosowania recyklingu nie byłoby możliwe.
 • Szacuje się, że w 2015 roku każdy mieszkaniec Polski zużyje 115 kg papieru.
 • Z jednej tony makulatury poddanej recyklingowi otrzymać można 900 kg papieru.
 • Papieru nie można przerabiać w nieskończoność bez pogorszenia jego właściwości. Wobec aktualnych możliwości technologicznych, szacuje się, że włókna wtórne mogą być przerabiane, z zachowaniem jakości, trzy- lub czterokrotnie.
 • Odpady, jakie powstają w procesie recyklingu papieru, stanowią 7-35% całości dostarczone makulatury. Są one spalane lub składowane i przerabiane.
 • Recykling tony makulatury to ogromna oszczędność energii (65% oszczędności w stosunku do energii zużywanej w procesie produkcji papieru z włókien pierwotnych) oraz środek redukcji zanieczyszczeń wody (o 35%) i powietrza (o 74%).

 

 

Lista zbierających makulaturę w roku szkolnym 2015/2016:

lp

Imię i nazwisko

Klasa

Suma w kg

1 Natalia Tomczuk Va 1200
2 Kinga Derlukiewicz Vb 850
3 Maciej Gabrylewicz IVb 523
4 Gabriela Jańczuk VI 522
5 Agata Łaska Vb 511
6 Oliwia Stańko IIa 400
7 Katarzyna Syrytczyk VI 301
8 Lena i Magdalena Dragan IIa, IVa 199
9 Amelia Chilczuk IVa 187,8
10 Magdalena Przyczyna VI 171
11 Paweł Lewczuk Va 163
12 Martyna Szczęśniak Va 110
13 Kornelia Cegłowska IIb 100
14 Hania i Gabrysia Bancarzewskie Ib, Va 90
15 Alicja Jaroć Va 88,4
16 Emilia Zawadzka IVb 56
17 Karol Chodkowski IVb 50
18 Michał Guzek IVb 31
19 Katarzyna Kieruczenko IVa 28
20 Daniel Kruk Vb 27
21 Bartosz Perucki IV 25
22 Klaudia Osipiuk IVa 23
23 Klaudia, Dawid Niczyporuk IVb, Va 16
24 Gabriela Gromysz IVa 13,1
25 Jakub i Krzysztof Paszkiewicz IIa i IVa 12
26 Martyna Kalinowska IVa 11
27 Weronika Micyk Vb 10
28 Klaudia Osipiuk IVa 6

 

Lista zbierających makulaturę w roku szkolnym 2014/2015 (40 uczestników) - zebrano 3,5 tony:

lp

Imię i nazwisko

Klasa

Suma w kg

1

Kinga Derlukiewicz

V 556
2 Krystian Władyczuk II 313
3 Julia Tomczuk VI 250
4 Joanna Gębka IV 228,2
5 Agata Łaska IV 200
6 Wiktoria Dymowska VI 174
7 Julia Chilczuk V 168
  Martyna Szczęśniak IV 162
  Gabriela Jańczuk V 144
  Weronika Iwaniuk V 124
  Bartłomiej Gajewski V 120
  Olga Koprianiuk VI 88
  Kornelia Cegłowska I 87,5

 

Lista zbierających makulaturę w roku szkolnym 2013/2014 (44 uczestników) - zebrano 1775kg:

lp

Imię i nazwisko

Klasa

Suma w kg

1

Kamil Butrym

V 265
2 Magdalena Przyczyna IV 170
3 Bartosz Kiryk VI 120
4 Weronika Iwaniuk IV 100
5 Julia Chilczuk IV 55
6 Paweł Semeniuk V 50
7 Maja Nowak V 45

 

Lista zbierających makulaturę w roku szkolnym 2012/2013 (50 uczestników) - zebrano 1660kg:

p

Imię i nazwisko

Klasa

Suma w kg

1

Paweł Semeniuk

IV 260
2 Maja Nowak IV 203
3 Bartosz Kiryk V 160
4 Olga Koprianiuk IV 120
5 Dawid Jańczuk VI 80

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME