Konkurs plastyczny "Moja ulubiona książka - projekt okładki"

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego
pt. "Moja ulubiona książka - projekt okładki"

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Szkoły Podstawnej z Oddziałami Przedszkola im. J.I.Kraszewskiego w Wisznicach

I. Cele konkursu:
- zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek,
- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

II. Zasady uczestnictwa:
1.W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J.I.Kraszewskiego w Wisznicach
Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:
I kategoria – uczniowie klas I-III,
II kategoria – uczniowie klas IV –VI.
III kategoria – uczniowie klasy VII –VIII.
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do organizatora jednej pracy wykonanej samodzielnie. Projekt musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz zawartych w nich ilustracji.
3. Każda praca powinna być obowiązkowo oznaczona metryczką (Imię i nazwisko autora pracy, klasa, tytuł książki, autora książki) (Załacznik 1). Do pracy musi być dołączone oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (Załącznik 2).
4. Prace konkursowe stają się własnością organizatora.

III. Zadanie konkursowe:
Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki ulubionej książki. Uczestnik konkursu nie może naśladować istniejącej publikacji, ma stworzyć własną wizję okładki.

IV. Forma pracy:
1. Format pracy – A3
2. Technika - dowolna.
3. Projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.

V. Termin dostarczania prac.
1. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 18 grudnia 2019r.

VI. Kryteria oceniania.
1. Złożone prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów wg następujących kryteriów:
• sposób ujęcia tematu,
• oryginalność okładki,
• walory artystyczne,
• kompozycja,
• warsztat pracy,
• interpretacja własna.

VII. Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu.
2. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich).
3. Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
4.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 stycznia 2020r.
5. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

 

załącznik 1 - metryczka

załącznik 2 - zgoda opiekunów prawnych

koronawirus

ml

      

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME