Rekrutacja do klasy pierwszej 2023/2024

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do  pierwszej klasy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach na rok szkolny 2023/2024.

 

Lista dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach na rok szkolny 2023/2024. 


Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024. 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Wisznice przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły z urzędu (na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły i oświadczenia woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły).

Również do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Wisznice przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i gdy uczeń spełnia kryteria określone przez organ prowadzący dla ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły (na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem szkoły).

Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi poniżej i w sekretariacie szkoły.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Wisznice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisznice na rok szkolny 2023/2024,- zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Wisznice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisznice na rok szkolny 2023/2024,

- obwód szkoły

- regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

Dokumenty rekrutacyjne do klasy pierwszej:

- wniosek o przyjęcie ucznia (kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły)

- wniosek o przyjęcie ucznia (kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły)

- wzory oświadczeń

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME