Uroczystości, imprezy, wycieczki w Oddziałach Przedszkolnych

Kalendarz roku przedszkolnego 2020/2021, kalendarz uroczystości, imprez i wycieczek będzie dostosowany do aktualnych wytycznych MEN, GIS, MZ w związku z obowiązującymi przepisami


Kalendarz roku przedszkolnego 2019/2020

WRZESIEŃ

 1. Rozpoczęcie roku przedszkolnego
 2. Pożegnanie lata - powitanie jesieni, święto ziemniaka, początek astronomicznej jesieni 
 3. Dzień Przedszkolaka

PAŹDZIERNIK

 1. Nasza Pani jest kochana - Dzień Edukacji Narodowej 
 2. Dzień Policjanta 

LISTOPAD

 1. Dzień Zmarłych -  wycieczka - zapalenia zniczy na cmentarzu
 2. Święto Niepodległości Polski, wycieczka do miejsc pamięci narodowej 
 3. Andrzejki - wróżby andrzejkowe, wspólna zabawa

GRUDZIEŃ

 1. "Mikołajki" - spotkanie z Mikołajem
 2. Spotkanie wigilijne - kolędowanie
 3. Początek astronomicznej zimy STYCZEŃ
 4. Zabawa karnawałowa, kostiumowa - tańce, zabawy
 5. Uroczystość - Dzień Babci, Dzień DziadkaLUTY
 6. Tłusty  Czwartek – degustacja pączków
 7. Walentynki  

MARZEC

 1. Dzień Kobiet i dziewczynek w przedszkolu 
 2. Dzień Wiosny, święto radości, odprowadzenie Marzanny. Witamy Panią Wiosnę wspólną zabawą

KWIECIEŃ

 1. Dzień Ziemi - Światowy Dzień Ziemi – sprzątanie placu przedszkolnego 

MAJ

 1. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
 2. Dzień Strażaka - z wizytą u strażaków
 3. Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty

CZERWIEC

 1. Uroczystość z okazji Dnia Dziecka
 2. Początek astronomicznego lata (piknik)
 3. Zakończenie roku przedszkolnego 

Plan spacerów i wycieczek 2019/2020

Wrzesień
 -    „ Bezpieczna droga do przedszkola” –spacer; Poznanie ulic i dróg oraz niebezpieczeństw jakie mogą spotkać dzieci podczas przychodzenia do przedszkola.

 - „W sadzie”- wycieczka; Zdobywanie wiadomości drogą obserwacji, doświadczeń i spontanicznych spostrzeżeń.
 - „W ogrodzie”- wycieczka; Zapoznanie dzieci z grupami roślin: ozdobnych i warzywnych. Kształtowanie pojęć :drzewa, krzewy.
 -  „Park w końcu lata”- wycieczka; Obserwacja wyglądu drzew liściastych, iglastych i innych roślin oraz pogody.
 -   „Na skrzyżowaniu ulic”- wycieczka; Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Obserwacja ruchu ulicznego.

 - „Na posterunku”- wycieczka. Zapoznanie z pracą Policjanta. Rozmowa o pracy. Oglądanie radiowozu , akcesoriów potrzebnych do pracy. 

Październik
 -   „W kinie” – wycieczka do kina i na salę zabaw.
 -   „Park jesienią”- wycieczka; Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią (żółknięcie liści, wiatr, niższa temperatura, zachmurzenie). Porównywanie ze spostrzeżeniami z poprzedniej wycieczki.

 -   „W bibliotece”- wycieczka; Uczestnictwo w lekcji bibliotecznej. Oglądanie księgozbioru , wypożyczenie książki do wspólnego czytania w przedszkolu.

Listopad
 -    „Na cmentarz”- wycieczka na cmentarz;  Odszukanie grobów pochowanych żołnierzy, oddanie czci , zapalenie zniczy.

 - „Miejsca pamięci” – wycieczka do miejsc pamięci na terenie Wisznic,  zapalenie zniczy.

Grudzień

 -  „Dbamy o ptaki”- spacer; Obserwacja zachowań ptaków zimujących w naszym kraju. Przypomnienie o dokarmianiu ptaków w zimie.
 - „Przed świętami i sylwestrem”- spacer ulicami; Obserwowanie odświętnych dekoracji , obserwowanie ruchu, przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  -  „Święta tuż ,tuż”- spacer;  Podziwianie  świątecznego wystroju. Kolędowanie przy żłóbku w parku.

Styczeń

 -  „Park zimą”- wycieczka; Obserwacja wyglądu parku, drzew, krzewów. Porównywanie wyglądu parku w zimowej szacie z obrazem zapamiętanym podczas wycieczki jesiennej.
 -  „Śniegowe budowle”- spacer na skwerek; Budowanie lepienie bałwana. Przypomnienie o odpowiednim ubieraniu się na zimowy spacer.
-   „Drzewa w zimie”- spacer na skwerek; Podziwianie oszronionych drzew.
 
-  „Zimowy spacer po parku” spacer; Podziwianie krajobrazu . 

Luty
 -  „Zabawy na śniegu”- spacer  na skwerek; Rzucanie śnieżkami do celu: drzewa. Przestrzeganie przed niebezpiecznymi zabawami na śniegu. 
 -  „Jaki kolor ma śnieg”- spacer po ogrodzie przedszkolnym; Oglądanie śniegu na drzewach, krzewach, pod nogami. Nabranie do szklanki. Wykonanie eksperymentu z topnieniem, porównywanie wyglądu.
 -  „Ptaszki w karmniku”- spacer; Obserwacja ptaków przy karmniku. Nazywanie ptaków.
 -  „Zima ”- spacer; Podziwianie krajobrazu Wisznic w zimowej szacie

Marzec
 - „W poszukiwaniu wiosny”- spacer; Oglądanie i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów. Zwrócenie uwagi na gatunki chronione.
 - „Pożegnanie zimy’- spacer; utopienie Marzanny. Zabawy przy piosenkach o wiośnie.
  - „W kinie”  - wycieczka; do kina.

Kwiecień
 - „Wiosna w parku”- wycieczka; Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Porównywanie z zimą i jesienią.

 - „Nad Zielawą”- wycieczka;  Obserwacja ptaków , które powróciły do nasz ciepłych krajów.

Maj

 -  „Wiosna w sadzie”- wycieczka;  Nazywanie , różnicowanie drzew owocowych. Zwrócenie uwagi na rolę pszczół w zapylaniu kwiatów.
 -  „Majówka”- wycieczka do ogródków działkowych; Zorganizowanie pikniku. 
 -  „W szkole”- wycieczka;  Zwiedzanie budynku Szkoły Podstawowej.

Czerwiec

 -  „Na łące”- wycieczka; Obserwowanie owadów, nazywanie najczęściej spotykanych roślin łąkowych.
 -  „Podróż autobusem do……………..?” wycieczka

 -  „Lato czeka”- wycieczka połączona z omówienie zagrożeń czyhających na dzieci podczas wakacyjnych wyjazdów

Spacery i wycieczki tematyczne  - cały rok w zależności od potrzeb.


 

PROCEDURA PRZEBYWANIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Podstawa prawna: 

- Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 Nr 4, poz. 17)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz U z 2003r., Nr 6, poz. 69)

ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN
Do przedszkola przyprowadzamy dziecko całkiem zdrowe Rodzice Cały rok
Dziecko powinno być ubrane stosownie do pory roku (np. kalosze, peleryna przeciw deszczowa, rękawiczki, odpowiednia do temperatury czapka, nakrycie głowy w upalne dni)

Rodzice

Cały rok

Zajęcia programowe: spacery, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy odbywają się na świeżym powietrzu bez względu na porę roku

Nauczyciel

Cały rok zgodnie z planem

Nie wychodzimy na świeże powietrze w przypadku:

ulewnych opadów deszczu,

silnego wiatru grożącego, złamaniem drzew, konarów i gałęzi,

wyładowań atmosferycznych,

gdy temperatura powietrza spada poniżej 100 C

w przypadku mocnego nasłonecznienia zajęcia prowadzone są w zacienionych miejscach

Nauczyciel

Cały rok bez względu na plan

Na świeże powietrze nauczyciel wychodzi ze wszystkimi dziećmi z danej grupy (nie ma możliwości pozostawiania dziecka w innej grupie)

Nauczyciel

Cały rok zgodnie z planem

sp

wolontariat1

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME