Rekrutacja do klasy pierwszej 2024/2025

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025. 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Wisznice przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły z urzędu (na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły).

Również do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Wisznice przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i gdy uczeń spełnia kryteria określone przez organ prowadzący dla ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły (na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem szkoły).

Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi na naszej stronie internetowej, w sekretariacie szkoły i składania wniosków.

  • wniosek o przyjęcie ucznia (kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły)
  • wniosek o przyjęcie ucznia (kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły)
  • oświadczenia

DOKUMENTY DO POBRANIA:

-     Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Wisznice z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisznice na rok szkolny 2024/2025,

- obwód szkoły

- regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

Dokumenty rekrutacyjne do klasy pierwszej:

- wniosek o przyjęcie ucznia (kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły)

- wniosek o przyjęcie ucznia (kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły)

- wzory oświadczeń (załącznik do uchwały Nr XLII/329/2023 Rady Gminy Wisznice z 32 marca 2023 r.)

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME