Plan dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WISZNICACH

 ROK SZKOLNY 2018/2019

I CZĘŚĆ- PORANNA (grupa łączona)

7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci – sala nr 8 zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, kontakty okolicznościowe i indywidualne z dziećmi

8.00- 9.00 zabawy dydaktyczne, tematyczne, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz

z dziećmi zdolnymi, sytuacje edukacyjne sprzyjające twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, czynności higieniczne

i samoobsługowe

II CZĘŚĆ- GŁÓWNA

9.00- 9.30 Śniadanie

9.30- 9.45 profilaktyka zębów, czynności samoobsługowe

9.45- 10.45 zajęcia edukacyjne z dominacją aktywności: językowej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, ruchowej, organizowane przez nauczyciela

10.45- 12.00 pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych

12.00- 12.30 Obiad       

12.30- 13.00 czynności toaletowe, przygotowanie do leżakowania

III CZĘŚĆ- POOBIEDNIA (grupa łączona)

13.00- 14.00  tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających twórczości plastycznej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, zajęcia dodatkowe, opowiadanie lub czytanie bajek, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym 

14.00 - 14.30  Podwieczorek

14.30 – 16.00 czytanie bajek, zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, kontakty indywidualne, praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym, gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem, rozchodzenie się dzieci

16.00 -16.30 Rozchodzenie się dzieci – sala nr 8 lub 5.

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.

DZIEŃ ZABAWEK- PIĄTEK

 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA MŁODSZA

 8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

8.00 - 8.45 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę. 

8.45 - 9.00 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. 

9.00 - 9.30 Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. 

9.30 - 10.00 Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności. 

10.00 -10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową. Zabawy ruchowe i twórcze. 

10.30 - 11.30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki - poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.

11.30 – 11.45 Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne w WC i łazience. 

11.45 - 12.15 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

12.15 - 12.30 Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk. 

12.30 - 13.00 Relaks. Słuchanie bajek i muzyki-wyciszenie. 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA STARSZA

8.00– 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

8.00 - 8.45 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę. 

8.45 - 9.00 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. 

9.00 - 9.30 Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. 

9.30 - 10.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową. Zabawy ruchowe i twórcze. 

10.45 - 11.30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki - poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.

11.30 – 11.45 Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne w WC i łazience. 

11.45 - 12.15 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

12.15 - 12.30 Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk. 

12.30 - 13.00 Relaks. Słuchanie bajek i muzyki-wyciszenie. 

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME