Nauczyciele i pracownicy

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole zatrudnionych jest 45 nauczycieli, w tym 25 w Szkole Podstawowej, 5 w Oddziałach Przedszkolnych, 15 n-li uzupełnia etaty z Gimnazjum i innych szkół. Zatrudnionych jest 11 pracowników obsługi.

dyrektor - Andrzej Nuszczyk

wicedyrektor - Rafał Osipiuk

 

***

Nauczyciele:

j. polski - Ewa Biełuszka, Anna Stawecka, Barbara Głowacka, Agnieszka Karpiuk

historia i społeczeństwo/historia - Aneta Guzek, Dariusz Ułanowicz (urlop), Dorota Makaruk, Anna Żwiruk

j. angielski - Katarzyna Niedźwiedź, Anna Bartkowska, Aleksandra Kozłowska, Emilia Romaniuk

j. rosyjski - Elżbieta Szypulska, Edyta Bujnik

zajęcia komputerowe/informatyka - Aneta Guzek, Grażyna Maryńczak

zajęcia techniczne/technika - Jolanta Kuśmierz, Andrzej Nuszczyk

matematyka - Beata Korszeń, Urszula Zieniuk, Alfred Bednarek

wychowanie fizyczne - Dorota Nuszczyk, Rafał Osipiuk, Tomasz Babkiewicz

religia - Danuta Kotiuk (urlop), Teresa Filipczak, ks. Sławomir Gnyszka

przyroda/biologia - Beata Kiryk

muzyka - Małgorzata Cegłowska 

plastyka - Jolanta Kuśmierz

biologia - Bogusław Szczęśniak

chemia - Bożena Szczęśniak

fizyka - Mirosława Iwanek-Bortniczuk

geografia - Dorota Makaruk, Grażyna Maryńczak

wychowanie do życia w rodzinie - Beata Kiryk

wiedza o społeczeństwie - Grażyna Maryńczak

doradztwo zawodowe - Grażyna Maryńczak

edukacja dla bezpieczeństwa - Dorota Makaruk

kształcenie zintegrowane - Barbara Przyczyna-Żegocka, Ewa Gabrylewicz, Barbara Bednarek, Bożena Ułanowicz

oddziały przedszkolne - Ewa Nuszczyk, Grażyna Marczuk, Edyta Prudaczuk (urlop), Edyta Bujnik, Barbara Przyczyna-Żegocka

wczesne wspomaganie - Izabela Jaszczuk (urlop), Iwona Patejuk

kształcenie specjalne - Izabela Jaszczuk (urlop), Iwona Patejuk, Elżbieta Szypulska, Ewa Biełuszka, Alfred Bednarek

nauczyciel wspomagający - Izabela Jaszczuk (urlop), Iwona Patejuk, Anna Bartkowska, Dorota Makaruk, Ewa Biełuszka

świetlica - Bednarek Barbara, Cegłowska Małgorzata, Gabrylewicz Ewa, Ułanowicz Bożena, Bujnik Edyta, Andrzej Nuszczyk

biblioteka - Agnieszka Karpiuk, Sylwia Szpruch-Koprianiuk

 

Pracownicy obsługi:

Bójko Marta - referent administracyjny
Wiczuk Elżbieta (zwolnienie lekarskie) - intendent

Wiczuk Natalia - intendent
Perchuć Teresa - szefowa kuchni
Wiczuk Maria - sprzątaczka
Przepiórka Barbara - sprzątaczka
Szarzyńska Marta - sprzątaczka
Leoniuk Agnieszka  - sprzątaczka
Żwiruk Anna - kucharka
Kuflowska Magdalena - kucharka (urlop)
Namolnik Agnieszka - kucharka
Ikwanty Agata - kucharka

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME